Lilla Harrie Produkter AB
Fredriksrovägen 256, 244 91 KÄVLINGE

Kontor: 046-73 71 13

Lilla Harrie Produkter AB

Per Schön
046 245 56 53
per@lhp.se


Jonas Roos
046 245 56 52
jonas@lhp.se

Anders Månsson

046 245 56 51
anders@lhp.se


Roger Joelsson
070 580 78 61
roger@lhp.se

Jan Nilsson

070 825 17 66


Phillip Whitehouse

070 510 05 84

phillip@lhp.se

Richard Whitehouse

070 998 01 65


Jonny Wahlqvist

073 205 84 98