Lilla Harrie Produkter AB

Mekanisk verkstad i Kävlinge

Historia

Lilla Harrie Produkter bildades 1989, då under namnet Lilla Harrie Pågarna AB. 


Mellan 1989 och 2005 drevs bolaget som en partner till framförallt industrin i närområdet. 2005 skedde en förändring i ägarstrukturen och namnbytet från "Pågarna" till "Produkter" gjordes.


Åren efter 2005 byggdes lokalerna till och företaget växte till som mest ett 25 tal anställda, då balkongtillverkning adderades till de andra verksamheterna. 2010 köptes bolaget in i en större koncern, för att 2013 köpas ut ur densamma igen. 
Idag sysselsätts ett tiotal anställda i bolaget, och inriktningen är tillbaka till det som allting startade med. Industriservice, reparationer och mindre tillverkning av smide för byggindustrin. Bolaget huserar i egna lokaler om ca 900 kvm.


Vi har valt att fokusera på mindre projekt, där flexibilitet, service och problemlösning är ledstjärnorna. Bland personalen finns svetsare, mekaniker och montörer. 


Kom i kontakt med våra medarbetare